Czy można ogrodzić działkę bez pozwolenia?

Większość właścicieli działek decyduje się na ich ogrodzenie. Za takim rozwiązaniem przemawia wiele korzyści. Zanim jednak postanowisz postawić płot, warto zorientować się, co na ten temat mówią przepisy prawa budowlanego. Czy taka konstrukcja wymaga pozwolenia? Jakie wymogi musi spełniać? Jaka może być jej maksymalna wysokość? Dowiesz się tego wszystkiego z przygotowanego przez nas artykułu.

Dlaczego warto ogrodzić prywatny teren?

Na początek zastanówmy się, dlaczego budowa ogrodzenia jest tak popularna. Wszelkiego rodzaju płoty stanowią stały element krajobrazu w miastach i na wsiach. Odgradza się w ten sposób prywatne posesje, osiedla mieszkaniowe, gospodarstwa, tereny przemysłowe, obiekty sportowe, parki, parkingi i wiele innych miejsc. Ogrodzenie własnej działki to prawo każdego właściciela, który w ten sposób daje jasno do zrozumienia, gdzie kończy się teren publicznie dostępny, a zaczyna jego prywatny obszar. Systemy ogrodzeniowe chronią działkę także przed wtargnięciem dzikich zwierząt. Dzięki niemu nie trzeba się też martwić o to, że bawiące się w ogrodzie dzieci wybiegną na ulicę. Poza kwestiami bezpieczeństwa odpowiednio dobrany do otoczenia płot może pełnić funkcję dekoracyjną. Świetnie w tej roli sprawdzają się nowoczesne panele ogrodzeniowe, łączące uniwersalny, estetyczny design z dużą trwałością oraz stosunkowo niską ceną.

Co na temat budowy ogrodzenia mówi prawo budowlane?

Dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli działek jest taka, że obecnie obowiązujące prawo budowlane zezwala na ogrodzenie bez pozwolenia. Aby zabezpieczyć swój teren przed niepożądanymi zdarzeniami, nie trzeba wypełniać i składać żadnych formularzy, a następnie niecierpliwe czekać na decyzję. Nie znaczy to jednak, że nie obowiązują żadne ograniczenia. Przepisy wskazują kilka wyjątków, kiedy otrzymanie pozwolenia jest wymagane. Dotyczy to przede wszystkim przypadku, gdy ogrodzenie ma przebiegać na terenie o dużych różnicach wysokości. W takiej sytuacji należy wykonać mur oporowy. Jego budowa powinna odbywać się zgodnie ze ścisłymi zasadami, określonymi w ustawie Prawo budowlane, ponieważ niewłaściwe wykonanie stwarza zagrożenie dla osób znajdujących się na działce lub dla przechodniów. W przepisach jest także wspomniane, jak wysoki może być płot. Jeżeli jego wysokość przekracza 2,2 metra – licząc od poziomu gruntu – wówczas jest konieczne otrzymanie stosownego pozwolenia.

Jak wygląda procedura zgłoszenia budowy ogrodzenia?

Jeżeli przed budową ogrodzenia musisz wykonać mur oporowy albo planujesz postawić płot wysoki na ponad 2,2 metra, niezbędne okazuje się zgłoszenie tego faktu do właściwego organu. Jest nim starostwo powiatowe lub urząd miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to procedura, w przypadku której obowiązuje tzw. milcząca zgoda. Oznacza to, że jeśli w terminie 21 dni od zgłoszenia nie otrzymasz odmowy, możesz rozpocząć prace budowlane. Czasem jednak się zdarza, że władze administracyjne mają uwagi do projektu i wymagają uzyskania pozwolenia na budowę takiej konstrukcji. Może dojść do takiej sytuacji, jeśli działka znajduje się np. tuż przy skrzyżowaniu i istnieje obawa, że tak wysoki płot mógłby ograniczać widoczność uczestników ruchu. Pozostając jeszcze przy takim temacie, jak wysokość ogrodzenia, przepisy nakładają również obowiązek zgłoszenia chęci przebudowy, renowacji lub modyfikacji istniejącej konstrukcji o wysokości przekraczającej 2,2 metra.

Budowa ogrodzenia, a kwestie sąsiedzkie

Pomiędzy dwiema działkami wystarczy postawić tylko jeden płot. Prawo budowlane nie reguluje jednak kwestii tego, który z sąsiadów ma ponieść koszty jego postawienia. Chociaż takie ogrodzenie służy obu stronom, to zgodnie z przepisami nie ma podstaw prawnych, aby obciążyć sąsiada częścią kosztów budowy, jeśli nie jest on zainteresowany powstaniem takiej konstrukcji. Innymi słowy, będzie trzeba samemu sfinansować zakup i montaż ogrodzenia. Co jednak ciekawe, kiedy już powstanie, stanie się obiektem, z którego korzystają właściciele obu posesji, a zatem zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu cywilnego, obaj są zobowiązani partycypować w kosztach eksploatacji, w tym ewentualnych napraw. Warto w tym miejscu dodać, że przed budową płotu dobrze byłoby uzyskać zgodę sąsiada, najlepiej na piśmie. W przeciwnym razie może on uznać taką konstrukcję za naruszenie swojego prawa własności, a następnie wytoczyć proces sądowy.

Jaką karę można otrzymać za budowę płotu bez pozwolenia?

Jak już wspomnieliśmy, w niektórych przypadkach zgodę na budowę wymusza prawo budowlane. Ogrodzenie o wysokości powyżej 2,2 metra lub wymagające muru oporowego, postawione bez dopełnienia stosownych formalności, zostanie uznane za samowolę budowlaną, a właściciel otrzyma zgodną z przepisami karę. Co dalej stanie się z płotem? Istnieją dwie możliwości. Pierwsza z nich to nakaz rozebrania konstrukcji niespełniającej wymagań technicznych. Jeżeli jednak ogrodzenie wybudowano zgodnie ze wszystkimi wymogami, możesz je zalegalizować. Będziesz jednak musiał ponieść pewien, dość wysoki koszt. Aby tego uniknąć, postaraj się trzymać opisanych wyżej zasad.