Firma „ANOTIS” ŚLUSARSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE LAKIERNIA PROSZKOWA

MAREK PAŁDYNA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie w firmie ANOTIS innowacji procesowej i produktowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji paneli ogrodzeniowych oraz poprawa zdolności produkcyjnych firmy ANOTIS. Wynikiem projektu będzie także pojawienie się w firmie znacząco udoskonalonego produktu – panelu ogrodzeniowego o nowych cechach jakościowych.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji inwestycji ANOTIS wdroży nową technologię prostowania drutu umożliwiającą osiąganie wysokiej wydajności procesu, dokładności i powtarzalności produktu, zmniejszenie do minimum uszkodzeń materiału w procesie. Wdrożona zostanie także innowacja produktowa: znacząco udoskonalone panele ogrodzeniowe. Pojawi się również efekt ekoinnowacji poprzez zmniejszenie ilości odpadów w środowisku oraz zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu.

Wartość projektu netto: 160.000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 160.000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 72.000,00 zł zł

 

Zapytanie ofertowe 12.05.2017 r.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania – Oświadczenie

Informacja o unieważnieniu konkursu ANOTIS

Zapytanie ofertowe 29.06.2017
Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o dokonanym wyborze dostawcy

 

 

Zapisz

Zapisz